ПОЛИСТИРОЛБЕТОН - СТРОИТЕЛНИ БЛОКЧЕТА ЗА ВЪНШНА И ВЪТРЕШНА ЗИДАРИЯ

    

   "ПОЛИСТИРОЛБЕТОН" ЕООД е българският производител на полистиролбетон (ПСБ). Съвместно със своите руски партньори в средата на 2007 год. фирмата изгражда и пуска в употреба производствена линия за полистиролбетон. По-късно същата година продукцията е и сертифицирана – строителни блокчета от ПСБ за външна и вътрешна зидария.

   Задължително изискване към модерното строителство, независимо дали е жилищно, административно или промишлено, е да се ползват материали, позволяващи в кратки срокове да се построят топли, икономични, екологично чисти и пожаробезопасни здания. Сред тях с най-много предимства безспорно се откроява  полистиролбетона. Блоковете от ПСБ са здрави като бетон, обработват се лесно като дърво, имат превъзходни топло- и звуко-изолационни свойства и се нуждаят от минимални довършителни работи.

     ПСБ е разновидност на леките бетони, имащи еднородна клетъчна структура и сред тях притежава най-малка плътност – до 320 кг/м3 (широко популярните в момента газосиликатни бетони са повече от два пъти по-тежки от него). Полистиролбетонът е бил разработен преди около 25 год. в НИИЖБ в Русия с цел да се изключат от конструкцията на външните стени такива нетрайни и нетехнологични материали като например пенопласта, както и различни минерални и термоизолационни плочи.

Инфрачервена снимка на две сгради – сградата отляво е изградена с полистиролбетон.

Върху инфрачервената снимка местата от строителните конструкции, които интензивно пропускат топлина от сградата навън, ясно личат по високата си повърхностна температура и съответно са оцветени в червено. Обратно, добре изолираните места, които имат ниска повърхностна температура, на снимката ще бъдат оцветени в тъмносини нюанси до черно.