ПОЛИСТИРОЛБЕТОН - СТРОИТЕЛНИ БЛОКЧЕТА ЗА ВЪНШНА И ВЪТРЕШНА ЗИДАРИЯ

ПОЛИСТИРОЛБЕТОН (ПСБ)

 

     Полистиролбетонът, благодарение на своите уникални качества по отношение на съпротивлението на топлопредаване, съответства най-добре на съвременните изисквания. Той е по-траен (за разлика от полимерните материали, които стареят и се разрушават значително по-бързо). Притежава ниска плътност (D200-D350), добра здравина (на свиване – до 1,5 mPa), много ниска топлопроводност (0,06 – 0,08 W/m°С), трудногорим – група B1 (ако при продължително въздействие на огъня (повече от 180 мин.) се разрушава целия блок от пенопласт, то при ПСБ остава бетонната матрица, която съхранява практически всички свойства на материала). ПСБ е екологически безопасен. ПСБ се характеризира с ниска абсорбация на влага (което позволява материалът да запазва ниски стойности на топлопроводност и в условията на повишена влажност, ососбено актуално качество за климатичните зони около топлите морета) и оттук, като следствие, се характеризира с висока студоустойчивост (F25-F100).
     В последно време все повече внимание се отделя не само на топлинните храктеристики на конструкциите на стените, но и на комфорта на живот в зданията. И тук ПСБ трудно намира конкурент. По такива определящи комфорта параметри като паропроницаемостта и топлинната инерция, ПСБ даже е по-добър от дървените материали, а изменяйки дебелината на зидане с ПСБ, може да се създаде необходимото съпротивление на топлопренос.
     ПСБ проявява прекрасно своите уникални свойства както във вид на изделия (блокове и плочи, произвеждани в заводски условия), така и в монолитни структури (елементи, изливани на строителната площадка). Например в строежа на домове (в това число и високи), блоковете от него в днешно време се използват широко за изготвяне на ограждащи конструкции. Плочите от ПСБ често се използват за топлоизолация на фасади на съществуващи и строящи се здания,а също за сухо топлоизолиране на покриви и подове.
     С не по-малък успех се използва технологията за изливане на ПСБ на място. Материалът се изготвя на самата строителна площадка в специални инсталации, подава се на мястото на работа с помощта на бетонова помпа и се излива в неподвижен кофраж. Такава технология позволява лесно да се изгради стена с произволна геометрична форма и с желаните топлоизолационни характеристики. Използвайки тази технология, могат да се създадат и трислойни носещи стени,отговарящи на най-новите съвременни изисквания, както за съхранение на топлината в дома, така и по отношение на дизайна, а също и да се запълват кухини в стените.
     Още по-голям интерес предизвиква използването на ПСБ за топлоизолация на широкоплощни покриви. За покрив могат да се използват както готовите плочи, така и вариантът с изливане на място. И единият, и другият начин допринасят за топлоизолацията на покрива и служат като подготовка на повърхността за нанасяне на хидроизолация, което в съчетание с дълготрайността  на материала дава висок икономически ефект. Обикновено се използва монолитното изливане на ПСБ – тази процедура е по-евтина от използването на готови плочи. Плочите имат предиомство при топлоизолирането на покриви с голям наклон, а и изключват "мокрите" процеси, което намалява стойността на поставянето.
     С особена популярнот сред проектанти и строители в последно време се ползва технологията за топлоизолация с помощта на подове и междуетажми плочи от ПСБ. За да получите топъл под е достатъчна дебелина на слоя ПСБ от само 5см. При това се подобрява и шумоизолацията,тъй като нивото на шума се снижава с не по-малко от 12-15 децибела. ПСБ изпълнява в случая ролята на циментово-пясъчна подова замаска – върху неговата повърхност може веднага да се положи подовото покритие: паркет, дюшеме или ламиниран паркет, линулеум, теракота или керамичен гранит.
     Не е без значение, че топлоизолацията на подовете, на междуетажни плочи и покриви с ПСБ е по-евтина, отколкото изпълнението на тези операции, изпълнени с прилагане на стандартните технологии и материали.
     Високата технологичност, ползата от запазването на топлината в дома и шумоизолацията при отсъствието на допълнителни финансови загуби привличат вниманието на големи строителни фирми към този материал.