ПОЛИСТИРОЛБЕТОН - СТРОИТЕЛНИ БЛОКЧЕТА ЗА ВЪНШНА И ВЪТРЕШНА ЗИДАРИЯ

ПСБ и другите градивни материали

    Сравнителнa характеристикa на ПСБ и традиционно използваните за зидария материали

* Търговските наименования Porotherm и Forati са запазени марки на "Винербергер" ЕООД. Търговското наименование Ytong е запазена марка на "КСЕЛА България" ЕООД.
** Техническите данни и цените, използвани в таблицата са взети от фирмените сайтове на компаниите, представящи продуктите си, а именно:
- за Porotherm и Forati: www.wienerberger.bg
- за Ytong: www.xella.bg
- за пенобетон: www.penobeton.eu
- за полистиролбетон: www.psb-bg.com
*** Посочените цени са в лв. без ДДС, франко завода производител и актуални към 01.06.2010 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ИЗВОДИ:

1. Зидарията с ПСБ е много бърза и лесна! Само с пет блокчета и половина, всяко с приблизително тегло около 14 кг, покривате един квадратен метър зидария! Останалото - на външните стени нанасяте мазилка, на вътрешните - армировъчна мрежа и шпакловка и спестявате време.

2. С ПСБ зидария и теглото от приблизително 80 кг/м² още на фаза проект печелите от по-ниското обемно тегло. Носещата конструкция се оразмерява за по-малък постоянен товар и се нуждае от по-малко армировка.

3. Коефициентът на топлопроводимост (λ) на ПСБ е най-нисък в съпоставка с показаните на другите градивни материали т.е. е с най-добри топлоизолационни свойства. Намаляват се сериозно както разходите за отопление, така и за самите отоплителни уреди.

4. ПСБ е единственият материал сред показаните, който при 25 см дебелина на зидария покрива изискванията за коефициент на топлопреминаване U ≤ 0,35 W/m²K за външни стени, граничещи с външен въздух за сгради със среднообемна вътрешна температура θi < 15 °С, определен в Наредба № 7 за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради (Изм., ДВ, бр. 85 от 2009 г.).

5. Малко са градивните материали, при които няма нужда от поставянето на допълнителна изолация и в същото време да покриват изискванията по Наредба № 7. С отпадането на тази необходимост, освен че печелите време, отпада и рискът от некачествено поставяне на топлоизолационната система. А при дебелина на зидарията от само 25 см с ПСБ се постига повече ефективна площ за сметка на по-тънки стени, като при това не се прави компромис с качеството. При изчислението за дебелина на изолацията е използван топлоизолационен материал с коеф. на топлопроводимост 0,035 W/mK.

6. Водата има 25 пъти по-голяма топлопроводимост от въздуха, а леда – 96 пъти. Изхождайки от това, материалите за топлоизолации трябва да имат възможно най-малки стойности на “водопоглъщане”. ПСБ се отличава с най-ниска стойност на водопоглъщане и добро "дишане".

7. И по отношение на цената ПСБ няма конкурент. Видно е, че е НАЙ-ИЗГОДЕН както сред материалите, нямащи необходимост от допълнителна изолация, така и сред тези, при които разходът на квадратен метър трябва да се увеличи с от 25 до 40 лв за полагането на изолацията. В последния вариант е необходимо повече време и съществува риск от некачествени материали и изпълнение. При това няма да е достигнат критерия за енергоспестяваща зидария, поставен от ПСБ.