ПСБ - СТРОИТЕЛНИ БЛОКЧЕТА ЗА ВЪНШНА И ВЪТРЕШНА ЗИДАРИЯ

Протоколи/сертификати

 

  • Протокол от изпитване № 1297/17.12.2009 г., издаден от Научно-изследователски институт по строителни материали - вижте...
  • Протокол от изпитване № ИЦ-63-34/01.06.2009 г., издаден от изпитвателен център по пожарна и аварийна безопасност към МВР - Главна дирекция "Пожарна безопасност и спасяване" - вижте...