ПОЛИСТИРОЛБЕТОН - СТРОИТЕЛНИ БЛОКЧЕТА ЗА ВЪНШНА И ВЪТРЕШНА ЗИДАРИЯ

Ценово сравнение

    

 

 

 

 


Примерна калкулация на някои видове работи за 1 кв. м зидария, изградена съответно от полистиролбетонови блокчета и керамична тухла.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Дори с икономията от почти 30 лв. зидарията на полистиролбетон е по-енергийно ефективна от традиционно изпълняваната външна зидария. Нещо повече - доскоро повечето строителни фирми изпълняваха нормите за зидария като полагаха топлоизолационната система само с 5 см дебелина. С направената промяна в Наредба № 7 за Енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради (Изм., ДВ, бр. 85 от 2009 г.) нормата е топлоизолационната система да е с дебелина от минимум 8 см. За сравнение ПСБ зид с дебелина от 25 см като ниво на топлоизолиране е еквивалентен на 25 см керамичен зид и топлоизолационна система с 10 см дебелина.

При изчислението за дебелина на изолацията е използван и обичайно се използва в строителството топлоизолационен материал с коеф. на топлопроводимост 0,035 W/mK.