ПОЛИСТИРОЛБЕТОН - СТРОИТЕЛНИ БЛОКЧЕТА ЗА ВЪНШНА И ВЪТРЕШНА ЗИДАРИЯ

Продукти

 

1.  Термоизолационни строителни блокове – използват се за зидане на външни и вътрешни (преградни) стени.
     На блокчетата от полистиролбетон може да им бъде придадена произволна геометрична форма, лесно се монтират, увеличава се скоростта на изграждане на външни и преградни стени. Материалът се обработва леко, реже, пробива, заковават се пирони, лесно се полага ел. и ВиК инсталация. Притежава способността да „диша”. Също притежава шумо- и топлоизолационни свойства. Влагата не влие на топлоизолационните свойства на този материал и не поражда образуването на бактерии и плесени, при изменение на влажността не се деформира. Високите показатели на съхранение на топлина позволяват да се достигне икономически ефект не само при строителството (повече ефективна площ за сметка на по-тънки стени – намаляване себестойността на квадратен метър), но и при по-натъшната експлоатация – икономия за отопление на помещението. На материала може да бъде придадена сложна форма, която в мястото на съединяване между стените да не се образува фуга т.е няма необходимост от материали за уплътнение. Скоростта на изграждане на външни и преградни стени се увеличава до 10 пъти в сравнение с традиционните керамични тухли.
Полистиролбетонните блокчета съчетават в себе си достойнствата на така известните материали като бетон (здравина, трайност), дърво (лекота на обработката) и пенополистирол (високи топло и шумоизолационни свойства). Добре обработените повърхности на блокчетата не се нуждаят от голяма обработка, допускат се отклонения до 1 мм на линеен метър. Дебелината на шева при зидария не превишава 3 мм при използване на лепило за блокчета (възможно е да се използват влагоустойчиви и студеноустойчиви свързващи смеси за керамика и керамични плочки). По този начин топлотехническите свойства на зида се подобряват, като се изключва образуване на цепнатини в цименто-пясъчния шев. Стените на полистиролбетона не възпрепятстват въздухообмена т.е. имат способността да „дишат”, а благодарение на високата паропроницаемост – регулират влажността на въздуха. В резултат на това във вътрешните помещения се установява благоприятен микроклимат, близък до микроклимата на дървените постройки. Този материал притежава толкова високи шумопоглъщащи свойства, че го прави незаменим при използването му за преградни стени.

2.  Изливни технологии – едно удобно приложение на ПСБ непосредствено на строителната площадка като на място се излива полистиролбетонната смес и тя се втвърдява в естествени условия. Заливката е еднослойна за подове и междуетажни плочи (наклон до 12 градуса).
 

3. Разпенен (експандиран) пенополистирол – големина на гранулите варира между 5 и 7 мм. Използва се като съставен продукт за приготвянето на полистиролбетонна смес за заливки и мазилки, в селското стопанство като аератор на почвата, в тапицерската промишленост като пълнеж на мебели и др.