ПОЛИСТИРОЛБЕТОН - СТРОИТЕЛНИ БЛОКЧЕТА ЗА ВЪНШНА И ВЪТРЕШНА ЗИДАРИЯ

ЗАЩО с полистиролбетон?

ПОЛИСТИРОЛБЕТОН – ИЗГОДНО.

- Намалява употребата на различни материали до 5 пъти!
- Икономия на строителен разтвор до 70 %.
- Достига се икономия при окончателна цена на строителството до 12 - 12,5%, а именно повече ефективна площ за сметка на по-тънки стени.
- Намаляване разходите за отоплително оборудване. Разходите за отопление могат да бъдат 2 до 3,5 пъти по-ниски, отколкото при тухлена постройка, което намалява не само цената за отопление, но и цената на самите отоплителни уреди.

ПОЛИСТИРОЛБЕТОН – ЛЕСНО ЗА УПОТРЕБА.

- По-големите като размер блокове опростяват строенето на стените.
- Лесното полагане на строителните блокчета е удобно за проектантите и позволява бързо и качествено да се изгради обект.
- Високо технологично строителство, материала лесно се реже, пробива - придава му се желаната геометрична форма, в блоковете от ПСБ могат лесно да се направят канали за опроводяване.
- Блокчетата имат различни размери, монтират се лесно, увеличава се скоростта на изграждане на външни и преградни стени до 10 пъти.
- При полагането на строителните блокчета с лепило се получава фуга не по-голяма от 3-4 мм и по този начин се предотвратява топлообмен през междублоковите цепнатини.

ПОЛИСТИРОЛБЕТОН – ЛЕК.

- Намаляване на труда до 3 пъти!
- Без необходимост от тежка транспортно-подемна техника при стоителството!
- Намалява разходите за доставка на строителни материали до 4 пъти!
- Възможност за осъществяване на общостроителни работи само със сили на строителните работници.
- Един блок (60х30х25 см) замества 24 единични тухли и тежи не повече от 14 кг.

ПОЛИСТИРОЛБЕТОН – НАДЕЖДЕН.

- Трудногорим материал – група B1 (ако при продължително въздействие на огъня (повече от 180 мин.) се разрушава структурата на полистирола, то остава бетонната матрица, която съхранява практически всички свойства на материала). Според свойствата му се позволява изграждането до 25 етажна сграда.
- Дълготрайност - над 100 години.
- Висока студоустойчивост.
- Полистиролбетона не представлява хранителна среда за микроорганизми и гъби, не подлежи на гниене.

ПОЛИСТИРОЛБЕТОН – БЕЗОПАСЕН.

- В производството се използва полистирол използван и в хранителната промишленост (таблички за хранителни продукти).
- Екологически безопасен.

ПОЛИСТИРОЛБЕТОН – КОМФОРТНО.

- Много високо съпротивление на топлопренос  през стените, изградени от ПСБ без нужда от допълнителна изолация. През лятото се създава ефект на приятна прохлада, а през зимата съхранява топлината, което позволява икономия на разходи за отопление. При това дневните температурни разлики в околната среда не влияят на температурата в сградата, което определя високия топлинен комфорт.
- Конструкцията на стена с дебелина 25 см е еквивалентна по топлопроводимост на стена, изградена от керамични тухли "четворки" и положена допълнително 10 - 14 см топлоизолация.
- Добра шумоизолация.
- Отлична хидроизолация при  запазване на паропроводимостта.