ПОЛИСТИРОЛБЕТОН - СТРОИТЕЛНИ БЛОКЧЕТА ЗА ВЪНШНА И ВЪТРЕШНА ЗИДАРИЯ

Приложение

 

     Полистиролбетонът се използва както в промишленото, така и в жилищното строителство.
     Заради своите високи топлозащитни свойства,  той е удобен при изграждането на нискоетажни постройки.
     В обществения сектор се употребява за енергоефективната еднослойна стенова конструкция на многоетажни сгради без ограничения в броя на етажите.
     Благодарение на необичайно ниското си тегло е възможно да бъде използван в мансардното строителство за издигане на допълнителни етажи върху вече готови здания.
     С отчетените високи показатели на шумоизолация, полистиролбетонът ефективно се използва за издигане на преградни стени.  Неговите високи индекси на топлоизолация и неповлияването му от влагата го правят незаменим при изграждане на сушилни и хладилни камери, снижавайки чувствително енергопотреблението при обслужването и експлоатацията на тези помещения.
     Всички тези преимущества са съчетани в монолитната стена, изградена от полистиролбетон. В допълнение монолитът може още повече да поевтини строежа поради намаляването на многократните доставни разходи. Арматурата, залята от полистиролбетон, е защитена от корозии за цялото време на експлоатация.
     Материалът също така се използва за направа на топли монолитни подове, топло- и хидроизолационни покриви.